CBS - API Calls

Volumes

Create Volume
/v1/{ddi}/volumes
Delete Volume
/v1/{ddi}/volumes/{volume_id}
List Volumes
/v1/{ddi}/volumes
List Volumes With Details
/v1/{ddi}/volumes/detail
Rename/Update Volume
/v1/{ddi}/volumes/{volume_id}
Show Volume
/v1/{ddi}/volumes/{volume_id}

Snapshots

Create Snapshot
/v1/{ddi}/snapshots
Delete Snapshot
/v1/{ddi}/snapshots/{snapshot_id}
List Snapshots
/v1/{ddi}/snapshots
List Snapshots With Details
/v1/{ddi}/snapshots/detail
Show Snapshot
/v1/{ddi}/snapshots/{snapshot_id}

Operations

Show Limits
/v1/{ddi}/limits
Show Quota Usage
/v1/{ddi}/os-quota-sets/{ddi}?usage=True

Types

Describe Volume Types
/v1/{ddi}/types/{volume_type_id}
List Volume Types
/v1/{ddi}/types
Show Volume Type Details
/v1/{ddi}/types/{volume_type_id}