Queues - API Calls

Queues

Check Queue Existence
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}
Create Queues
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}
Delete Queue
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}
Get Queue Metadata
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/metadata
Get Queue Stats
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/stats
List Queues
/v1/{ddi}/queues
Set Queue Metadata
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/metadata

Messages

Delete Message
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages/{message_id}
Delete Messages By Id
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages?ids={message_ids}
Get Messages
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages?echo=true
Get Messages By Id
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages?ids={message_ids}
Get Specified Message
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages/{message_id}
Post Message
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/messages

Claims

Claim Messages
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/claims
Query For Claim
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/claims/{claim_id}
Release Claim
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/claims/{claim_id}
Update Claim
/v1/{ddi}/queues/{queue_name}/claims/{claim_id}

Home Document

Get Home Document
/v1/{ddi}